Verkeer

Wettelijk verplicht

U bent wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor schade die u met uw auto of motor aan anderen kunt toebrengen:

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Casco

Voor schade aan uw auto of motor kunt u zich laten verzekeren, daarbij zijn de volgende mogelijkheden te onderscheiden:

 • Casco Beperkt = verzekerd schade aan auto en motor door onder meer brand en diefstal.
 • Casco Compleet = deze vorm dekt vrijwel alle schadeoorzaken.
 • Inruilplus = uitgebreide cascodekking voor auto’s van 3 jaar en ouder

Aanvullende verzekeringen

 • Ongevallen inzittenden = vergoedt indien u of andere inzittenden bij een ongeval blijvend letsel oplopen of overlijden, ongeacht wie er aansprakelijk is.
 • Ongevallen opzittenden = zie omschrijving van Ongevallen Inzittenden, maar dan bij motorrijders.

Rechtsbijstand

geeft u rechtshulp wanneer u gedupeerd bent in het verkeer.
Verhaalsrechtsbijstand = helpt u materiële schade op een ander te verhalen.

Schadeverzekering Inzittenden/Opzittenden

hiermee is elke passagier verzekerd tegen letsel en materiële schade. Inzittenden is bestemd voor automobilisten en Opzittenden voor motorrijders.

Hoe wordt uw premie bepaald?

Uw premie wordt bepaald door diverse factoren zoals:

 • Het gewicht van uw auto
 • De gewenste dekking
 • Het aantal opgebouwde schadevrije jaren
 • Uw woonplaats
 • Uw leeftijd
 • Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt
 • Het type auto of motor

Informatiefilmpje Autoverzekering