Nabestaanden Pensioen

Wanneer u komt te overlijden valt uw inkomen weg.  U kunt hiervoor een nabestaandenverzekering afsluiten, die ervoor zorgt dat uw nabestaanden na uw overlijden over doorlopende inkomsten beschikken.