Vergelijkingskaarten

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van complexe financiële diensten ingegaan.
Met ingang van 1 april 2023 zijn de vergelijkingskaarten gestandaardiseerd.
De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven, zodat dit de consumenten zal helpen de dienstverlening en de kosten beter te vergelijken.

Bij ons kantoor zijn de volgende 3 vergelijkingskaarten van toepassing (versie september 2023)

Vergelijkingskaart Hypotheek

Vergelijkingskaart Risico’s afdekken

Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen

In onze vergelijkingskaarten vindt u de algemene informatie over onze dienstverlening en onze kosten voor advies en bemiddeling.

Hieronder kunt u een informatiefilmpje bekijken over het provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is.