Dienstverlenings Documenten (DVD)

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van complexe financiële diensten ingegaan. Met ingang van 1 juli 2013 is het dienstverleningsdocument (DVD) gestandaardiseerd. De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven, zodat dit de consumenten zal helpen de dienstverlening en de kosten beter te vergelijken.

Bij ons kantoor zijn de volgende 3 dienstverleningsdocumenten van toepassing (versie februari 2017)

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag 1.8

Dienstverleningsdocument Risicos afdekken 1.8

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen 1.8

In onze DVD’s vindt u de algemene informatie over onze dienstverlening en onze kosten voor advies en bemiddeling.

Hieronder kunt u een informatiefilmpje bekijken over het provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is.