Gedragscode

Onze Gedragscode luidt

Wij De Veen Assurantiën verklaren dat wij in ons dagelijks handelen ons laten leiden door de volgende uitgangspunten.

  1. Onze adviezen passen naar eer en geweten het best bij uw wensen en omstandigheden.
  2. In onze adviezen houden wij rekening met uw belangen op langere termijn voor    zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen.
  3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met uw belangen. Ok niet als ons hierom wordt verzocht en wij juridisch worden gevrijwaard voor de eventuele gevolgen.
  4. Een voorbeeld van zulke constructies is een hypotheekadvies of -transactie waarmee in redelijkheid kan worden voorzien dat onze client in financiële problemen zal geraken.
  5. Al uw gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van uw belangen.
  6. Wij zullen nooit bewust verkeerde informatie verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen met betrekking tot het aangaan van een verzekering, tijdens de looptijd ervan of als er een beroep op de verzekering wordt gedaan.
  7. Wij zijn ons ervan bewust dat schending van dit vertrouwen het aanzien van ons kantoor en de gehele financiële dienstverlening kan schaden