Sparen voor uw kind

U kunt nu ook een Jongerenrekening voor uw kind openen.
Er zijn geen beperkende voorwaarden en het spaargeld is altijd vrij opneembaar. U beheert de spaarrekening tot de 18e verjaardag van uw kind.

Daarna zal de spaarrekening automatisch worden omgeschakeld naar een gewone internet spaarrekening op naam van het kind met behoud van het rekeningnummer.